Overzicht Zoek Boven
Categorie: Johannes
Bestanden: Pagina 1 van 2
 
Selecteer alles
Bestanden: 16

Het Johannes evangelie is het laatst verschenen evangelie. Johannes herstelde verkeerde leringen die in omloop waren. Vragen over de Godheid van de Heere Jezus en hoe we tegen het Oude Testament

...

Het eerste wonder dat de Heere Jezus doet is op de bruiloft in Kana: Hij verandert water in wijn. Het is kenmerkend dat Hij Zich hier als eerste openbaart. En waarom doet Hij juist dit wonder?

Joh. 3 - Num 21

Hoofdstuk 2 van Johannes eindigt met de woorden: 'Ik weet wat er in jullie hart is.' In hoofdstuk 3 is het antwoord daarop: je moet opnieuw geboren worden!

Joh. 4 - 2 Kon 17

Een heel ander mens dan degene van Joh 3. Daar het hoogste van het hoogste, hier een outcast. Maar , de Here Jezus zoekt haar op

Zoek je de eer van mensen of de eer van God in je leven?

In het Johannes-evangelie wordt de Heere Jezus voorgesteld als de Zoon van

...

Het gaat er bij de Heere niet om hoeveel mensen er zijn, het gaat er om dat Ik bij jullie ben. Als Ik er ben, is het voldoende!

Als we Hem volgen, zullen we het Licht van het leven hebben en niet in de duisternis wandelen. Je kan Zijn Licht vergelijken met de vuurkolom uit het O.T. Als je in het Licht bent, heb je de

...

In Joh.8 heeft de Heere veel gesproken, maar in Joh.9 ligt het accent op Zijn daden: de blindgeborene wordt genezen. Jezus had gezegd dat Hij het Licht van de wereld was. Hoe kan het dat men dat

...

Hoofdstuk 10 gaat over de goede Herder die Zijn leven aflegt voor de schapen. Het grote verschil met alle andere godsdiensten is dat alleen de Heere bereid was Zijn leven te geven voor de

...