Overzicht Zoek Boven
Download details
Johannes 1 - Onze Verlosser is gek Johannes 1 - Onze Verlosser is gekomen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Hot

De Heere Jezus heeft God gezien en heeft Hem ons verklaard door het Woord. Als we luisteren naar de Heere Jezus, leren we wie God is.

Uit geschriften uit de 2e eeuw concludeert men dat Johannes de auteur is van dit evangelie. Dit evangelie is tientallen jaren na de andere evangeliën geschreven. Waarom is dit evangelie toegevoegd? Het eerste wat je leest over iemand is vaak typerend voor die persoon. Johannes herstelde de netten. Dat is de functie van Johannes. Hij herstelt in zijn geschriften. Er waren in de begintijd nl. ook verkeerde leringen, o.a. de gedachte dat God pas na de doop in Jezus is gekomen. Die gedachte herstelt Johannes. En ander vraagstuk was welke functie het Oude Testament zou moeten hebben. Johannes laat zien dat er in het O.T. ook al gesproken wordt van de Heere Jezus.

Vers 1-5. Het woord was bij God, er staat eigenlijk dat het Woord en God elkaar in de ogen keken. De Heere Jezus is de Schepper van alles. De Heere Jezus is het Woord en het Licht. In het O.T. konden we horen van Hem, in het N.T. konden de mensen Hem zien. Helaas hebben de Joden hun Messias niet herkend. Ze hadden een ander idee van de Messias dat Hij hen op aarde zou bevrijden van de vijand.

Vers 12 'Maar allen die Hem aangenomen hebben…' Dat betekent dat je gelooft in Zijn naam. Je gelooft Zijn Woord en de Heere zoals Hij Zich openbaart. Als christen moet je verlangen naar Gods Woord. Je wordt ook toegevoegd aan medechristenen. God zal je leven reinigen en je zult in je hart verlangen dat je geen verkeerde dingen doet. Bij Pinksteren komt de Heilige Geest op de hoofden in de gedaante van vuur. Vuur reinigt. Bij de Heere Jezus kwam de Heilige Geest als een duif. Hij hoefde niet gereinigd te worden, bij Hem was volledige rust. We moeten onze ogen opslaan tot Hem, net als de Israëlieten naar de koperen slang moesten kijken om hulp. Als kind van de Vader zul je ook op Hem gaan lijken. 'Hij heeft ons het recht gegeven kinderen van God te worden.' (vers 12).

Vers 13. Je wordt opnieuw geboren als je kijkt naar de koperen slang (Joh.3). Als je erkent dat je uit jezelf niet kan komen bij God.

Vers 14. Hij is vlees geworden en heeft onder ons 'getabernakeld' (letterlijk). Dit verwijst naar de tabernakel in het Oude Testament. Van de buitenkant was de tabernakel niet bijzonder, maar van binnen wel. De discipelen hebben gezien hoe Hij echt was.

Johannes de Doper noemt zichzelf alleen een stem die roept in de woestijn. Hij maakte de wegen van de Heere recht. (vers 23). Als een koning een stad bezocht, dan verbeterde men alle toegangswegen. Dat was ook de functie van de profeten, zodat ze de Messias zouden herkennen. Alle beelden uit het Oude Testament spreken van de Heere Jezus, zoals het offer van Izak verwijst naar het offer van de Heere Jezus op het kruis. Het woord 'lam' komt in het O.T. het eerste voor bij de vraag van Izak: 'waar is het lam ten brandoffer?' In het N.T. komt dit woord het eerste weer voor bij de doop van de Heere Jezus en is het antwoord op die vraag: 'Zie het Lam van God.'

Psalm 2:7. Daar spreekt de Heere Jezus dat God tegen Hem zegt: 'U bent Mijn Zoon'. De Heere wordt daar het einde der aarde als bezit gegeven (vers 8). Maar de Heere Jezus wil graag 2 dingen: dat wij gereinigd worden en bij Hem zijn in het Vaderhuis.

In Psalm 2:12 staat daarom 'Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt.' Neem Hem nu aan als Heiland!