Overzicht Zoek Boven
Download details
Johannes 5 - Zelfs op de Sab Johannes 5 - Zelfs op de Sabbath (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Hot

Joh.4:43-54

Zoek je de eer van mensen of de eer van God in je leven?

Een hoveling is iemand die aan het hof van Herodus Antipas werkte. Dit was een kans voor de Heere Jezus om invloed te hebben bij het hof. Maar de Heere zoekt niet de eer van de mensen en Hij wil niet op die manier invloed hebben op de wereld. Hij zegt: 'Ga heen, uw zoon leeft.' Meer niet. Zo eenvoudig. Zo sober. In vers 53 ziet de hoveling dat de zoon genezen is. Eerst geloofde hij alleen dat de Heere Jezus kon helpen en toen pas geloofde hij dat de Heere de Zoon van God was.

Overeenkomst van dit teken en het wonder dat water in wijn veranderd wordt, is dat er sprake is van voorspraak. Voorbede voor mensen helpt echt! Bovendien waren beide wonderen onopvallend. Door het oog van het geloof zie je Gods hand.

Joh.5

Vers 1. Feest van de Joden. In het O.T. noemden ze het feest van de Heere. Nu was het uiterlijke vertoon en een feest van mensen geworden. Bethesda betekent barmhartigheid.

In de Oudheid was er geen interesse voor zieken. Het was zelfs zo erg dat men dacht dat mensen die zo in het 'ongeluk' waren, men bang was dat men zelf iets overkwam. De Heere is totaal ongevoelig voor de eer van mensen en zoekt het werk van God om deze man te genezen.

Vers 4 wordt niet in alle oude handschriften van de Bijbel gevonden, want de woorden die hier gebruikt worden, komen verder nergens voor bij Johannes.

38 jaar is het aantal jaar dat Israël, die na 2 jaar in de woestijn de wet had ontvangen en toen op het punt van sterven stond. De vraag is of je gezond wilt worden. De man zegt: 'ik kan het niet en een ander kan mij niet helpen'. Toch zegt de Heere: 'jij moet opstaan!' Je moet wel zelf die beslissing nemen. Afwachten helpt niet. Je kunt alleen wandelen, omdat de Heere je de kracht geeft, maar als je zelf niet opstaat, kom je daar nooit achter. Gehoorzaam de Heere.

Vers 10. De Joden hadden er een gebod van gemaakt dat je geen ligmat mag dragen, terwijl de Heere alleen heeft gezegd dat je moet rusten van je dagelijkse werk. De enige reactie van de Joden is dat hun regels werden doorbroken, er was geen blijdschap om de genezing. Regels helpen je niet om dichter bij God te komen, ze staan er eerder tussenin. De Heere zal de regels juist afbreken. Daarom zegt Hij ook: 'Neem uw ligmat op en ga lopen' (vers 8).

De Heere was weer te vinden in de tempel, de plek waar je bidt tot God. Als je meer wilt weten over Hem, ga dan in gebed. De Heere zegt dat de man niet meer moet zondigen. Blijkbaar was bij deze man zonde de oorzaak van zijn ziekte. Dat hoeft niet altijd. Bij deze man weten we niet zeker of Hij Christus ook gevolgd heeft. Maar de Heere waarschuwt hem wel, opdat hem niet iets ergers overkomt, nl het eeuwige oordeel.

Vers 39. De Schriften onderzoeken is een sterke uitdrukking, een woord dat gebruikt werd in de jacht om de prooi proberen te grijpen. De Joden studeerden erg veel in de Schrift en leerden veel uit hun hoofd. Maar toch erkenden ze de Heere niet. 'U wilt niet tot Mij komen' (vers 40). Als je de eer van mensen zoekt, kan het je werk voor de Heere verhinderen.

Vers 46. Natuurlijk geloofden de Joden Mozes. Wat ontbrak daar nou aan? De kern van de wet is dat we een offer nodig hebben. Omdat er een dier stierf, konden je zonden worden bedekt. De Joden deden de uiterlijke offers wel, maar ze dachten dat ze al wel behouden waren, omdat ze Jood waren. Ze hadden geen offer nodig.