Overzicht Zoek Boven
Download details
Johannes 9 - Hoe worden onze ogen geop Johannes 9 - Hoe worden onze ogen geopend? (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Hot

In vers 2 is er de vraag wie er gezondigd heeft: de blindgeborene of zijn ouders. De gedachte dat het mogelijk was dat een baby in de moederschoot kon zondigen werd door rabbi's geleerd. Als gevolg werd je bijvoorbeeld blindgeboren. Ondanks dat de Joden de Schrift hadden, vermengden ze die met eigen ideeën.

Waarom is de blindgeborene op de wijze zoals in vers 6 beschreven staat genezen? Spuug komt van boven tot de aarde en vermengd zich: de Heere Jezus kwam van boven en kwam op aarde en werd Mens. Siloam betekent uitgezonden en spreekt van de Heere. Water is een beeld van de bijbel. Je moet je reinigen met water door Gods Woord. De Heere wil en kan je genezen, maar je moet wel zelf Zijn Woord onderzoeken!

De blindgeborene moest gewoon gehoorzamen om te genezen. Helaas gingen de buren en familie van de man niet geloven door de genezing die ze zagen: ze waren blind.

Een zuiver getuigenis geeft altijd 2 reacties: mensen komen tot geloof of ze worden boos. De blindgeborene wordt door de Farizeeën geëxcommuniceerd!

Een openbaar getuigenis is belangrijk om te geven. De Heere liet het bijvoorbeeld niet toe dat de bloedvloeiende vrouw uit Luk.8 anoniem wegging. Pas na haar getuigenis zegt Jezus: 'Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede! ' (Luk.8:48). Toen kon ze die vrede in haar hart ervaren.

In Rom.10:10-13 staat: 'want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt met tot zaligheid'. De vrouw was bij de genezing behouden, maar als je Zijn naam belijdt, krijgt je zekerheid en bevestiging van je behoud en continu vrede in je hart.

De blindgeborene wordt uiteindelijk verworpen. Zijn ouders durven geen standpunt te kiezen, ze zijn niet behouden, angst weerhoudt hen.

In vers 35 vraagt de Heere aan de man persoonlijk: 'Gelooft u in de Zoon van God?' De man moet geloven dat Hij het is. In vers 38 antwoord hij: 'Ik geloof, Heere!' En hij aanbad Hem. Hem aanbidden om wie Hij is, komt voort uit het hart. In Johannes zijn alleen de Samaritaanse vrouw en deze blindgeborenen die tot aanbidding komen.

Het effect van Jezus Licht is dat Degene die Hem ziet, gaat groeien in kennis en meer inzicht krijgt. Wie niet zien, verhardden hun hart nog meer en zij verwerpen de enkeling die nog wél gelooft.