Overzicht Zoek Boven
Download details
Johannes 8 - Stenigen of gen Johannes 8 - Stenigen of genade? (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Hot

De overspelige vrouw wordt door de Joden als test gebruikt om te zien wat Jezus wil zeggen over de wet van Mozes. Ze waren bereidt een vrouw te stenigen als test. De Heere Jezus zegt niets. Hij schrijft op de grond. En dan zegt Hij: wie zonder zonde is, gooit de eerste steen. Als je bij Jezus bent, zie je ook wie jezelf bent.

Als we Hem volgen, zullen we het Licht van het leven hebben en niet in de duisternis wandelen. Je kan Zijn Licht vergelijken met de vuurkolom uit het O.T. Als je in het Licht bent, heb je de behoefte om dingen te reinigen. Een gevallen stoel in het donker is niet storend, maar zodra je de lamp aan doet, wil je de stoel recht zetten. Vaak besef je je eigen zonde in het Licht steeds beter. Je ziet dan wat verkeerd is en je wilt dat graag goed maken. Je beseft hoe zwak je bent, hoeveel je belijden moet. En dat wil je graag bij de Heere Jezus brengen. Je wilt dingen herstellen en jezelf reinigen voor Gods ogen. Dit is een doorgaand proces. Ik moet kleiner worden, Hij groter.

Dit gaat niet vanzelf. Je moet de Heere volgen. Dit blijkt uit allerlei keuzes die je maakt. Ga je trouwen of samenwonen? Maak je carrière door ellebogenwerk of niet? Lees de Bijbel voor Zijn antwoord. En bid. Hij zal Zijn wil aan je bekend maken. De vuurkolom gaat verder, maar als jij stil blijft staan, wordt het steeds donkerder om je heen. Je raakt de weg kwijt. Als dat zo is, sta dan op. Ga terug naar het Licht, net als de verloren zoon, en zeg dat je fout bent geweest.

In 1 Joh. 1: 6 staat: 'Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet.' Het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Juist als je in het Licht wandelt, heb je gemeenschap met elkaar en ben je blij dat het bloed van Jezus je reinigt. Dat heb je zo hard nodig!

Vers 30-36 gaat over Joden die in Hem geloven. De Heere zegt: 'als je werkelijk Mijn discipel bent, blijf je in Mijn Woord'. De Heere prikt zo door de oppervlakkigheid heen.

Als je oprecht christen bent, komt je altijd bij Hem terug.

We waren slaaf van de zonde en nu zijn we slaaf van Christus. Bij onze bekering is de macht van de zonde gebroken. Hij geeft je de kracht om van de zonde af te komen.

Als slaaf kon je weggestuurd worden. Een zoon niet. God neemt ons aan als zoon op grond van een liefdesband. Je hoeft niet te werken in de hope van. Hij geeft het recht om kinderen van God genoemd te worden.

In vers 57 zegt de Heere eigenlijk: voor Abraham werd 'Ik ben de Ik ben'. Dat verwijst naar het brandende braambos bij Mozes. Hij maakte Zich de Zoon van God. Daarop zijn bij de Joden 2 reacties mogelijk: Je (h)erkent Hem en aanbidt Hem of je stenigt Hem, omdat Hij godslasterlijk spreekt. De Joden kiezen voor het laatste, maar de Heere verborg Zich. Zo is Hij nu nog steeds verborgen voor de Joden. Alleen de enkeling vindt en ziet Hem.

De Farizeeën beseften dat ze de overspelige vrouw niet mochten oordelen. Alleen de Heere Jezus kon dat. Hij kiest er voor om haar niet te veroordelen. Hij zegt: 'Ga heen en zondig niet meer.' Hij zei dit bij de schatkist: het is een rijkdom als je bij Hem bent.