Alle downloads
Aantal downloads: 557
Bestanden:

In deze studie zullen we het graanoffer eens nader bezien en leren wat dit offer voor de Israëliet betekende en welke lessen hier voor ons uit te halen zijn. Hoewel het graanoffer vele facetten kent heb ik mij ditmaal meer gericht op de prachtige praktische lessen in plaats van de typologische. In feite spreekt het graanoffer dan over geheiligde arbeid en gaven op grond van het reeds eerder gebrachte Brandoffer hetgeen spreekt van onze Heer.

Numeri 21:1-9 De Israëlieten verlangden terug naar Egypte. Ook wij christenen kunnen soms naar de wereld verlangen. Maar de Heere vraagt ons dan om naar Hem te kijken.