Alle downloads
Aantal downloads: 557
Bestanden:

Via deze link kunt u de volledige dienst beluisteren: Vrije Evangelische Gemeente Elburg

In de geschiedenis en profetieën van Jes.7-12, die samen het boek van Immanuël worden genoemd, vinden we de aankondiging van de komende Koning. In de verschillende gedeelten zien we hoe de uit elkaar vallende koninkrijken van Israël eenmaal een wereldkoninkrijk zullen worden. De komst van de Heer Jezus als de beloofde Koning, de beloofde Immanuël, is de grote voorwaarde hiertoe.
Zijn rijk zal in vrede en gerechtigheid zijn.

Deze hoofdstukken spelen zich af in de dagen van Jesaja maar zal zich herhalen in de eindtijd omdat veel profetieën afsluiten met de wederkomst en de oprichting van het Davidisch koninkrijk van vrede en gerechtigheid

Na heerlijk herstel van Israël in H11,12 ziet Jesaja 10 lasten die hij steeds ziet over een bepaald land/streek

Last: iets wat getild/getorst moet worden. En niet voor niets, boodschappen van verschrikkelijke oordelen van God; verwoesting van steden, landstreken en afslachting van 1000-en mensen. God oordeelde de hele regio!!

unnamed.png

unnamed.png

Babel: Zuid-Turkije

Filistea: Gazastreek

Moab: Jordanië

Damascus: Syrië

Cush: Nubië, Zuid-Egypte en Noord-Soedan

Egypte: Egypte

Woestijn aan de zee: Babel

Duma/Edom: Jordanië

Arabië: Arabische woestijn

Dal van het Visioen: Jeruzalem

Tyrus/Foenicië: Libanon

Genoemde landen altijd in verband met Israël (niet China, Amerika, Europa (deels) maar huidige Midden-Oosten.

Spreken mede over toekomstige dag van de HEER over landen in de regio à Gebruik van dag vd HEER en op die dag

 • Dezelfde reeks lasten ook in Jer.46-51 en Eze.25-32

Na deze lasten over deze regio krijgen we H.24-27, ook wel genoemd “de kleine apocalyps”, daar gaat het over de toorn van de HEER, de dag van de HEER over de gehele aarde, ook overeenkomend met grote delen van de Openbaring!!

Principes uit al deze gedeelten:

 

16:6;  17:10;   20:5,5;    22:11;   23:9

 1. Het oordeel van de HEER komt omdat zij Hem niet geloofd en gediend hebben maar een vertrouwen hebben gesteld in hun eigen trots en op hun eigen legers en allianties

16:3b,4;  17:12-14

 1. Gaat in deze profetieën ook om hoe de volkeren met Gods volk zijn omgegaan (zegen en vloek) om het herstel à Gen 12:3

14:24,26,27;  16:13;  19:1,16,17;  21:10,17;   23:8,9,11

 1. Het is de hand van de HEER op de dag van de HEER die de oordelen uitvoert à History is His story.
  Hij heeft de controle over de volkeren
  Zijn hand in de geschiedenis; profetie is voorzegde geschiedenis, Hij doet wat Hij zegt wat gebeuren zal en gebruikt daar mensen voor:
  Koningen; Spr.21:1; Dan.2:21;  4:25,32;  5:21
  Volkeren als Zijn werktuig, instrumenten van Zijn gramschap, 13:5; 5:26; 7:18; 10:5;  Jer.50:25; 51:20

17:7;    18:7;   19:18-25

 1. De afgoderij van de volkeren zal weggedaan worden en zij zullen in de HEER, de God van Israël, geloven.

14:25, 32;   16:1-5;   18:7;   23:18
5) Jeruzalem verkozen om Zijn naam, Deu.12; 2Kr.33:4,7
De geschiedenis gaat in de 1e plaats om dát land!!
Het genoemde oordeel komt overeen met de grote eindtijd-profetieën over Zijn volk door een verschrik-kelijke periode heen. Zac.12-14;  Eze.36-37 waarna het koninkrijk van David opgericht zal worden

Wanneer Zijn volk hersteld zal zijn zal zij tot zegen voor de volkeren zijn (Verbond Abraham)