Alle downloads
Aantal downloads: 557
Bestanden:

In Jesaja 6 krijgt Jesaja een visioen van de Heer op Zijn troon. Uit wat hij daar ziet en beleeft zijn belangrijke lessen te leren. Jesaja raakt diep onder de indruk van Gods grootheid en majesteit en realiseert zich dat hij als zondig en onrein mens onmogelijk in Gods nabijheid kan verkeren. Die erkenning is voor God genoeg om hem te reinigen en gereed er maken voor dienst aan Hem. Jesaja wordt hierop naar zijn volk gezonden met een impopulaire boodschap van oordeel. Maar hoewel God Zijn volk oordeelt eindigt Jesaja met een boodschap van hoop. De Verlosser zou komen.