Alle downloads
Aantal downloads: 557
Bestanden:

Ex.20, 24 en 1Pe.1. In dit gedeelte zien we de waarde van het kostbare bloed van de Heer. Het vergoten leven van de Heer is belangrijk voor veel facetten van Zijn verlossingswerk, zoals we die tegenkomen in de verschillende offers van het oude testament. In deze gedeelte zien we dat we als kinderen van God dichtbij God mogen komen omdat we geheiligd zijn door het bloed.

Wat was de betekenis van de offers? Hebreeën leert ons dat zij de veelvuldigheid van het offer van de Heer Jezus laten zien. In deze eerste bespreking kijken we naar de essentie van het brandoffer. Hierin mogen we zien wat het offer van de Heer voor Zijn God en Vader betekende. De volmaakte gehoorzaamheid van de Heer verheerlijkte de Vader. En in dat offer zijn wij God welbehaaglijk.