Overzicht Zoek Boven
Download details
Johannes 15 - Hoe dragen we vru Johannes 15 - Hoe dragen we vrucht? (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Hot

'Elke rank die geen vrucht draagt neemt Hij weg' (vers 2). Vrucht is iets anders dan werken. Werken is iets wat je doet. Vruchten groeien, het iets wat vanuit je hart zichtbaar wordt, bijvoorbeeld vriendelijkheid, geduld. Vruchten groeien, omdat je in Hem blijft. Je richt je niet op de vrucht, maar op de Heere Jezus. Judas heeft bijvoorbeeld ook wel geëvangeliseerd met de discipelen, maar in zijn hart heeft hij nooit voor de Heere gekozen. Pas aan het eind van Judas' leven is dat openbaar geworden: hij droeg geen vrucht. Een gelovige kan ook wel eens terugvallen en zondigen, zoals Petrus de Heere verloochende. Maar het verschil is dat Petrus wel berouw toonde en hersteld werd en Judas niet.

'Elke rank die wel vrucht draagt, die reinigt Hij' (vers 2). Hij snoeit ons en dat kan pijn doen. Je kunt je tegen moeilijkheden verzetten of ze accepteren uit Zijn hand. De mate van vrucht die we dragen heeft daar mee te maken.
'Blijft in Mij, en Ik in u' (vers 4). Bij andere godsdiensten heeft dat met regels te maken waaraan je je wel of niet houdt. Maar bij de Heere zijn geen precieze geboden, maar je richt je op Zijn persoon.

Vers 6 gaat over iemand die Hem niet toebehoort: voor hen is er eeuwig oordeel in de hel. Als je hier niet bij Hem wilt zijn, zul je later ook niet bij Hem zijn.
Vers 7. Als je in Hem blijft, betekent dat ook dat je Zijn Woord bestudeert en dat de Bijbel voor je leeft. Je bidt dan de dingen die Hij wil.

'Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik u ook liefgehad' (vers 9). Waar zie je de liefde van God in het leven van de Heere Jezus terug? Hij heeft toch een moeilijk leven gehad hier op aarde? De liefde van God blijkt dus niet uit de dingen die ons overkomen. In al die dingen is de Vader dichtbij geweest, heeft de Vader Hem kracht gegeven en Hem liefgehad. In ellende kunnen we Zijn liefde ervaren.

Vers 10. Als je gericht bent op Hem, is een automatisch gevolg dat je Zijn geboden bewaard.
In de Oudheid was er maar een selecte groep die vrienden van de koning was en ook zij mochten in zijn privé vertrekken komen.
Vers 18. Als christen zul je haat tegenkomen als je van Hem getuigt, net zoals men de Heere Jezus heeft gehaat. Desondanks mogen we Zijn getuigen zijn, want Hij heeft ons uitverkoren en de Heilige Geest gegeven. Hij geeft kracht om getuige te zijn.