Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Nieuwe Bijbelstudies

mp4-0Gebed
mp3-1Gods heilsplan met Israel (presentatie)
mp3-2Gods heilsplan met Israel
mp4-4Filippenzen 4 (2023)