Overzicht Zoek
Overzicht
Aantal categorieën: 3
folder0Losse lezingen Subcategorieën: 19 Bestanden: 289
folder1Series over onderwerpen en Bijbelboeken Subcategorieën: 35 Bestanden: 230
folder_blue_22Uncategorised Subcategorieën: 0 Bestanden: 0

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.