Overzicht Zoek Boven
Categorie: Hebreeën
Bestanden: Pagina 1 van 2
 
Selecteer alles
Bestanden: 13

De hoofdlijn van het bijbelboek Hebreeën

In deze eerste lezing neem ik u mee in een stukje achtergrond van deze brief dan wel dit boek. Vervolgens zullen we de verschillende thema's doornemen die in deze brief besproken worden. Ten

...

Hebreeën 1:1-2:4.
In dit eerste hoofdstuk vinden we uitgebreid aan bod komen:
1) God spreekt tot ons door Zijn Woord; in de laatste dagen door het vleesgeworden Woord.
2) De

...

Hebr.2:5-3:6
In het vorige deel hebben we gezien dat de Heer Jezus als de Zoon van God, de Schepper is, ver verheven is boven de engelen. In dit gedeelte zien we dat deze zelfde Zoon van God

...

Hebreeën 3:7-4:13
In de gemeenschap van Joden die de schrijver aanschreef waren er mogelijk mensen die afhaakten te geloven in Jezus Christus ondanks het apostolisch getuigenis. Ook

...

In Hebreeën 4:14-6:3 vinden we de inleiding tot een van de hoofdthema's van de brief: het hogepriesterschap van Christus. In dit gedeelte zal de schrijver ons laten zien dat we een

...

De schrijver zou in deze hoofdstukken graag verder gaan met de beschrijving van de superioriteit van het hogepriesterschap van de Heer Jezus boven dat van Aaron. Helaas laat hun geestelijke

...

In deze studie ga ik verder met de argumenten van de schrijver over waarom het hogepriesterschap van de Heer Jezus zoveel groter is dan dat van het Aaronitisch priesterschap. Hij doet dit weer

...

In deze studie over Hebr.9 lezen we over de verschillen tussen enerzijds de OT-ische offers en anderzijds het offer van de Heer Jezus. En dat niet alleen in aard (wie, wat, waar, hoe vaak en

...

In hoofdstuk 10 gaat de schrijver verder met de geschiktheid van het offer van de Heer om voor eeuwig zonden te vergeven in vergelijking met de ondoelmatigheid van de offers onder de wet. Wanneer

...