Overzicht Zoek Boven
Categorie: NT - Evangeliën en handelingen
Bestanden: Pagina 6 van 7
 
Selecteer alles
Bestanden: 62

Het gaat niet om kennis vergaren. Het zou fijn zijn als we iets van de liefde van de Heere Jezus in ons hart zouden ervaren. Deze hoofdstukken spreken allemaal van Zijn liefde. Hij houdt van ons

...

Hoe komen we nader tot de Heere Jezus en hoe gaan we om met tegenslagen?
Hoe verdroeg de Heere Jezus alles wat Hem overkwam?

De apostelen waren geen supermensen, maar gewone mensen zoals wij. Maar gelukkig is Gods genade groter dan ons falen en is Zijn trouw groter dan onze ontrouw. Als er iets moois van God komt, is

...

Als in de oudheid over een held werd geschreven, dan was hij als kind ook al een held. In de Bijbel zien we dat heel anders. We zien Paulus als geloofsheld, maar als jongeman daarvoor was hij

...

In Hd.20:17-38 vinden we het afscheid van de apostel Paulus van de oudsten van de gemeente in Efeze. We vinden hier de apostel zichzelf als voorbeeld gebruiken wat het is om in dienst van de Heer

...